YAN CHENG ZHONGJIHENG INTERNATIONAL TRADING Co.,Ltd

Go
Contact information:

E-mail:zjh@zjh-trade.com
International:
Contacrts: Mark Gong  
Contact number:   00639273946168 Intelnal:
Contacts: Frank.yan
Contact number: 008615851068917
Add.:No.20 xinyuan road Chengnanxin.Yanchneg.Jiangsu.China
Contacts: Mark.Gong
Contact number: 00639273946168
E-mail:zjh@zjh-trade.com